In december 2020 heeft Marshall Golden Eagle Jack een boodschap van zijn voorouders ontvangen. Hij werd gevraagd om ceremonies te creëren in maart en juni. Hij kreeg een beeld te zien van een Golf van Liefde die over de hele wereld via de tijdzones reist en een positieve invloed heeft op de hele wereld.

De Wave of Love is een ceremonie die probeert een golf van liefde te creëren, aangewakkerd door onze collectieve gebeden, versterkt door de energie van de krachtige zonnewende van dit jaar, en op een gesynchroniseerde manier uitgestort op de heilige aarde door een kan met water.

De ceremonies zijn van 18 -22 maart 2021 en van 18 tot en met 27 juni 2021. Op 21 juni zal er ook een waterceremonie gehouden worden.

Zie voor meer informatie het kopje praktisch.  


In December of 2020, Marshall "Golden Eagle" Jack received a message from the Holy Ones urging him to organize a ceremony around the June Solstice in 2021.

Marshall was shown an image of a world-wide "wave" of love- traveling through each timezone, and impacting the whole world.

The Peoples Wave of Love is a ceremony that seeks to create a wave of love, fueled by our collective prayers, enhanced by the energy of this year's potent Solstice, and poured out onto the sacred earth in a synchronized way through the vessel of water

The ceremonies are from march 18 -22 , 2021 and from june 18 till 27, 2021. On june 21 a waterwheelceremony will be held.

See for more information head praktisch.  

Peoples wave of love

In december 2020 heeft Marshall Golden Eagle Jack een boodschap van de Heiligen ontvangen. Hij werd gevraagd om een ceremonie te creëren rond de zonnewende op 21 juni. Hij kreeg een beeld te zien van een Golf van Liefde die over de hele wereld via de tijdzones reist en een positieve invloed heeft op de hele wereld.
De Wave of Love is een ceremonie die probeert een golf van liefde te creëren, aangewakkerd door onze collectieve gebeden, versterkt door de energie van de krachtige zonnewende van dit jaar, en op een gesynchroniseerde manier uitgestort op de heilige aarde door een fles met water.


In December of 2020, Marshall "Golden Eagle" Jack received a message from the Holy Ones urging him to organize a ceremony around the June Solstice in 2021.

Marshall was shown an image of a world-wide "wave" of love- traveling through each timezone, and impacting the whole world.

The Peoples Wave of Love is a ceremony that seeks to create a wave of love, fueled by our collective prayers, enhanced by the energy of this year's potent Solstice, and poured out onto the sacred earth in a synchronized way through the vessel of water