Waterceremonie:

Als dank voor wat water voor ons betekent, leid ik sinds 7 jaar waterceremonies door het maken van een Water Medicijnwiel.

Dit doe ik samen met mijn vaste partners Birgit en Trees.

Hierin combineren we wat ik geleerd heb van Marshall Jack, ceremonieel en spiritueel leider en Elder van o.a. de Washoe Indianen en tijdens de Hado training bij Hiro Emoto.

Dit doe ik meestal rond Wereld Water Dag op 22 maart , dit jaar op 21 juni tijdens de zomerwende.

Met deze waterceremonie verbinden we ons met alle waterceremonies op onze planeet en met ons verleden en de toekomst van ons en onze kinderen.

Volgens de indiaanse traditie werkt de waterceremonie 7 jaar achteruit in het verleden en 7 jaar vooruit in de toekomst.


Waterceremony

As thank to wat the waters mean to us, I am leading since 7 years watercermonys by making a water medicine wheel.

I do this with my regular partners Birgit and Trees

In this ceremony we are combining what I have learned from Marshal Jack ceremonial and spiritual leaderand Elder of Washoe tribe

and what I learned during the HADO training with Hiro Emoto.

I lead the ceremony usual around world water day, march 22, this year om june, 21, summersolstice.

With this waterceremony we connect with al the waterceremonies on earth and with our past and future for us and our children.

Accourding to the tradition of the indians a waterceremony works 7 years in the past and 7 years in the future.